Over SHBSS

De Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS) is een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel het organiseren van de jaarlijkse herdenking en reünie van spoorwegveteranen bij het Drie-Pagodenmonument op Landgoed Bronbeek in Arnhem.

In dit hoofdmenu treft u onder meer de belangrijkste zakelijke informatie over de stichting aan, zoals samenstelling van het bestuur, doelstelling en contactgegevens.