Bushido – J.M. Cannoo (242 pagina’s)

In Bushido beschrijft Jan Cannoo zijn lotgevallen tijdens de aanleg van de Birma-Siam Spoorweg. Als arts is hij nauw betrokken bij de verschrikkingen die de krijgsgevangenen moeten doormaken. Hij beschrijft dit op een respectvolle, maar ook nauwkeurige wijze. Hij geeft daarmee een uniek beeld van de dagelijkse gang van zaken in de kampen, de omstandigheden, de ziektes en de ontberingen. Bushido is een heruitgave van de laatste druk die in 1947 verscheen. SHBSS ziet het als één van haar voornaamste taken om familie en vrienden van spoorwegwerkers te helpen met zoeken naar antwoorden. Wat is er bij de aanleg van de spoorlijn met hun geliefden gebeurd? Wat hebben zij moeten doormaken? Dit boek draagt daar zeker aan bij.

Voor een donatie van € 15 krijgt u het boek thuisgestuurd:


    Ik doneer het volgende bedrag op rekening "NL74 INGB 0007 3643 83" en vermeld mijn naam en adres in de omschrijving van de bankoverschrijving:

    Ik ontvang graag de volgende bestelling:

    Nog geen commentaar.

    Geef je commentaar