Doelstelling

Birma Siam Spoorweg in Thailand/Birma en de Paken Baroe Spoorweg op Sumatra

De Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS) is een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel het organiseren van de jaarlijkse herdenking bij het Drie-Pagodenmonument op Landgoed Bronbeek in Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst worden de slachtoffers herdacht die hun leven lieten bij de aanleg van de beide Dodenspoorwegen. Ook worden spoorwegveteranen, nabestaanden en familieleden in de gelegenheid gesteld om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Daarnaast initieert en organiseert de SHBSS projecten die de herinnering aan beide spoorwegen levend houden, zoals onderzoek, exposities en publicaties in het kader van publieksvoorlichting en educatie. Ook wil SHBSS behulpzaam zijn bij het zoeken naar het persoonlijk verhaal van de spoorwegwerkers. Kunnen wij u op weg helpen of verder helpen bij het vinden van informatie over een familielid die aan één van beide Dodenspoorwegen heeft moeten werken? Wellicht vindt u hier wat u zoekt.

Een boekjaar bij SHBSS loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De balans en staat van baten en lasten over het boekjaar 2019-2020 en een begroting voor 2020-2021 treft u hier aan. Jaarrekening 2019-2020 v1.0 Balans bij de jaarrekening 2019-2020 v1.0

Een verslag van de activiteiten van afgelopen jaren alsmede een plan voor 2020-2025 treft u hier aan. Beleidsplan 2020-2025 v 1.0

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van SHBSS en staat nu nog niet in ons adressenbestand, meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief zorgen wij er voor dat u altijd tijdig geïnformeerd bent over de  planning en programma van de herdenking.

Wij zijn het Vfonds en het Comité 4 en 5 mei erkentelijk voor hun jaarlijkse steun voor het organiseren van de herdenking en reünie. Wilt u ook bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de SHBSS? Word dan donateur!